Från vänster: Oskar Hildebrand, Isak Eliasson, Oskar Perman, Herman Ohlsson, Kjell-Inge Olsson, Lucas Ekström och Pär Naucler